Uczelnie

Socjoterapia

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów z zakresu Socjoterapii jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z obszaru diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień, potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego oraz dynamiki procesu grupowego. Studia pozwalają na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, tj. nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych oraz prowadzenia grup socjoterapeutycznych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r., a także placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, resocjalizacyjnym, terapeutycznym lub psychoedukacyjnym, w placówkach realizujących działalność z zakresu pomocy społecznej lub też organizacjach pozarządowych. Podyplomowe studia z zakresu Socjoterapii przeznaczone są dla: osób chcących zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, również z przygotowaniem nauczycielskim oraz zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii, psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych, zamierzających zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook