Uczelnie

Wiedza o kulturze i edukacja medialna

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów podyplomowych z zakresu Wiedzy o kulturze i edukacji medialnej jest umożliwienie słuchaczom pogłębienia wiedzy o kulturze. Podniesienie i aktualizacja kwalifikacji słuchaczy, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w urzędach, instytucjach i placówkach oświatowych oraz kultury. Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu Wiedza o kulturze i edukacja medialna mają rozległą wiedzę o kulturze i posługując się tą wiedzą, umieją ją w atrakcyjny sposób przedstawić dzieciom i młodzieży. Potrafią w nowoczesny i atrakcyjny sposób, posługując się aktualną metodyką, prowadzić przedmiot Wiedza o kulturze. Znają nowoczesne techniki nauczania wiedzy o kulturze, wyzwalające u uczniów ekspresję twórczą. Umieją sprawnie poruszać się w zakresie nowoczesnych mediów, potrafią wykorzystać wiedzę w edukacji medialnej. Studia adresowane są do nauczycieli uczących języka polskiego, historii, filologii klasycznej, plastyki i innych przedmiotów, którzy chcą nauczać drugiego przedmiotu (wiedza o kulturze). Słuchaczami studiów mogą być również osoby pracujące we wszelkiego rodzaju instytucjach i placówkach kultury.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook