Uczelnie

Zarządzanie

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Zarządzanie – jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów – daje największe możliwości zatrudnienia na współczesnym rynku pracy. Absolwenci mają niezbędną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, a także z dyscyplin pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, zarówno przedsiębiorstw prywatnych, jak i instytucji publicznych. Studenci nabywają umiejętności analizy i rozwiązywania problemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, w tym zarządzania personelem, majątkiem rzeczowym i finansowym. Zdobywają umiejętności skutecznego komunikowania się, prezentacji stanowiska oraz pracy w zespole. Absolwenci mają praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania strategii biznesowych, analizy otoczenia przedsiębiorstwa, podejmowania decyzji inwestycyjnych. Absolwenci Zarządzania są przygotowani do samodzielnego kierowania przedsiębiorstwem, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy jako specjaliści zarządzania oraz menedżerowie czy kierownicy średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach prywatnych i administracji publicznej.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Wydział Nauk Społecznych
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook