Uczelnie

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku lokalnym

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w środowisku lokalnym. Absolwent uzyskuje wiedzę dotyczącą zasadniczych zagadnień bezpieczeństwa społecznego, tj. ochrony zdrowia, ochrony rynku pracy, pomocy społecznej, dostępu do kształcenia, zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych, zapobiegania patologiom społecznym oraz jego uwarunkowań zarówno w skali narodowej, regionalnej, jak i lokalnej. Poznaje zasady i uwarunkowania sprawności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych ze sfery bezpieczeństwa społecznego. Uzyskuje umiejętności organizowania i koordynowania działań administracji publicznej i organizacji pozarządowych w zakresie diagnozowania problemów społecznych oraz konstruowania strategii ich rozwiązywania. Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania bezpieczeństwem w środowisku lokalnym przeznaczone są dla osób chcących uzyskać wiedzę z obszaru zarządzania bezpieczeństwem w środowisku lokalnym. Słuchaczami studiów mogą być wszystkie osoby z wyższym wykształceniem zamierzające zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook