Uczelnie

Zarządzanie gastronomią i dietetyką

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Wiedza i umiejętności zdobyte w toku studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania gastronomią i dietetyką pomogą absolwentom w opracowaniu właściwej oferty hotelowej i gastronomicznej. Ułatwi to znalezienie atrakcyjnej pracy w różnych segmentach działalności hotelowej oraz gastronomicznej. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszystkich tego typu placówkach. Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich lub zawodowych (inżynierskich oraz licencjackich) o różnym profilu, zainteresowanych rozpoczęciem działalności w branży hotelarsko-gastronomicznej. Adresatami studiów są również pracownicy lub właściciele hoteli, moteli, pensjonatów i schronisk, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna oraz osoby zainteresowane najnowszymi trendami w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami hotelowymi, turystyką, gastronomią oraz dietetyką.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook