Uczelnie

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania kryzysowego i ochrony ludności mają na celu podniesieniu kwalifikacji z obszaru ochrony ludności, organizacji Obrony Cywilnej, przygotowują do roli specjalisty zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji państwowej, zajmujących się problematyką ochrony i obrony ludności oraz dóbr kulturalnych. Studia nadają uprawnienia do pracy w organach i instytucjach zajmujących się ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym. Studia kierowane są szczególnie do pracowników Wydziałów Zarządzania Kryzysowego szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, jak również podobnych komórek w zakładach pracy. Słuchaczami studiów mogą być również wszystkie osoby posiadające wyższe wykształcenie, chcące poszerzyć swoje zainteresowania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook