Uczelnie

Zarządzanie zasobami dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia podyplomowe adresowane są do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Celem studiów jest doskonalenie zawodowe, przyswojenie najnowszej wiedzy i wzbogacenie umiejętności w zakresie kierowania komendami oraz skutecznego organizowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Absolwent zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu prawa pracy, kierowania zespołem, gospodarowania nieruchomościami oraz w zakresie finansów publicznych i budżetu zadaniowego. Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą na właściwą organizację nadzoru, prowadzenie dokumentacji, sprawne zarządzanie i kształcenie umiejętności praktycznych.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook