Uczelnie

Biotechnologia

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (UG-GUMed)
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Student będzie posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do podjęcia pracy w jednostkach badawczych, w przemyśle i usługach publicznych, a także do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci wybierają jako miejsca pracy nowoczesne laboratoria naukowe i diagnostyczne. Część z nich kontynuuje kształcenie na studiach doktoranckich. Pracują także w firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności specjalistyczne związane z diagnostyką i terapią chorób ludzi, zwierząt i roślin, sprawia, że nasi absolwenci znajdują zatrudnienie, jako naukowcy, specjaliści od nowoczesnej biotechnologii molekularnej, kierownicy badań klinicznych czy menadżerowie projektów badawczych.

Adres

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk
tel. 58 523 63 20, 58 523 63 21
fax 58 523 64 30

Facebook