Uczelnie

Dietetyka

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny stanu odżywienia, sposobu odżywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego. Studia obejmują przedmioty ogólne: anatomię człowieka i fizjologię człowieka, chemię żywności etc. oraz technologię potraw, analizę i ocenę jakości żywności, towaroznawstwo, dietetykę różnych stanów chorobowych etc. Absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej, firmach cateringowych, zakładach żywienia zbiorowego, restauracjach, hotelach, organizacjach konsumenckich. Absolwenci studiów I stopnia są uprawnieni do podejmowania studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku dietetyka.

Adres

Uczelniane Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk
Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91

Facebook