Uczelnie

Farmacja

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Rodzaj:
Jednolite niestacjonarne,
Jednolite stacjonarne
Język:
Polski

Studia obejmują przedmioty ogólne: historię farmacji, etykę zawodową, psychologię z socjologią etc., przedmioty podstawowe: chemię analityczną, organiczną i nieorganiczną, anatomię, fizjologię, immunologię etc. oraz przedmioty kierunkowe: farmakognozję, chemię leków, farmakologię z farmakodynamiką, farmakokinetykę, technologię postaci leku etc. Absolwent uzyskuje prawo do: wykonywania zawodu farmaceuty, kształcenia specjalizacyjnego, prowadzenia badań naukowych nad lekiem oraz do udzielania informacji o leku. Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania zawodu farmaceuty zdolnego do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, przy hurtowym i detalicznym obrocie leku oraz przy wytwarzaniu leku, w przemyśle farmaceutycznym, jak również do podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.

Adres

Uczelniane Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk
Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91

Facebook