Uczelnie

Farmacja - English Division

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Rodzaj:
Jednolite stacjonarne
Język:
angielski

Wydział Farmacji GUMed uruchomił rekrutację na kierunek farmacja w ramach oddziału English Division. Program nauczania na tym kierunku oparty jest na europejskich standardach spełniając kryteria akredytacyjne Unii Europejskiej; realizowane w ramach kierunku zajęcia tj. wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Studia trwają 5,5 roku (11 semestrów). W ramach ostatniego semestru studiów student zobowiązany jest odbyć praktykę w aptece w Polsce lub zagranicą. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom magistra farmacji. Jest przygotowany do wykonywania zawodu farmaceuty, zdolnego do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, przy hurtowym i detalicznym obrocie leku oraz przy wytwarzaniu leku, w przemyśle farmaceutycznym jak również do podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.

Adres

Uczelniane Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk
Stanowisko ds. Rekrutacji Anglojęzycznej
tel./fax 58 349 13 90

Facebook