Uczelnie

Kierunek lekarski

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Wydział Lekarski
Rodzaj:
Jednolite niestacjonarne,
Jednolite stacjonarne
Język:
Polski

Studia trwają 6 lat. Program obejmuje kształcenie w zakresie nauk morfologicznych (np. anatomia, histologia, embriologia), naukowych podstaw medycyny (np.: biofizyka, biologia molekularna, biochemia z elementami chemii, fizjologia, elementy patofizjologii), nauk przedklinicznych (np. genetyka, mikrobiologia, immunologia, farmakologia z toksykologią), nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu (np. socjologia medycyny, psychologia lekarska, historia medycyny, język angielski), nauk klinicznych niezabiegowych (np.: pediatria, choroby wewnętrzne, psychiatria, dermatologia, onkologia, choroby zakaźne, rehabilitacja), zabiegowych (np. chirurgii ogólnej, anestezjologii) oraz w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny (np. higiena, epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo medyczne, medycyna sądowa). Na VI roku studiów odbywa się praktyczne nauczanie kliniczne obejmujące zajęcia w klinikach/oddziałach szpitalnych z zakresu następujących specjalności: interny, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej i specjalności wybranej przez studenta. W toku studiów realizowany jest również program licznych kursów fakultatywnych, np. z zakresu antropologii, neurologii, cytobiologii medycznej, epidemiologii molekularnej, psychoanalizy oraz dyscyplin klinicznych, poszerzających obowiązujący, określony standardami kształcenia zakres wiedzy. Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie praktyk programowych z zakresu opieki nad chorym, pomocy doraźnej i ambulatoryjnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii i intensywnej terapii. Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza, a po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego mogą ubiegać się o prawo wykonywania zawodu lekarza i podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Uzyskują szansę na dalsze podnoszenie swoich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich.

Adres

Uczelniane Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk
Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91

Facebook