Uczelnie

Kierunek lekarski - English Division

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Wydział Lekarski
Rodzaj:
Jednolite stacjonarne
Język:
angielski

Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oferuje studia w języku angielskim dla kandydatów z całego świata. Zajęcia odbywają się w ramach oddziału English Division, na którym wszystkie wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, a nauczanie oparte jest na europejskich i amerykańskich standardach spełniając kryteria akredytacyjne Unii Europejskiej. Liczba zajęć oraz ich rozkład jest kopią programu polskojęzycznego, a studia trwają 6 lat (12 semestrów). Oddział dysponuje wykwalifikowaną kadrą nauczycielską zapewniającą wysoką jakość kształcenia. W chwili obecnej na ED studiuje 434 studentów pochodzących m.in. z krajów Unii Europejskiej, USA, Kanady, Indii i Nigerii. Po ukończeniu studio student uzyskuje dyplom lekarza medycyny (M.D.), który upoważnia go do ubiegania się o licencję na praktykowanie medycyny w swoim własnym kraju. Absolwent może również ubiegać się o kontynuację kształcenia na 4-letnich studiach doktoranckich, zakończonych uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk medycznych (Ph. D.).

Adres

Uczelniane Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk
Stanowisko ds. Rekrutacji Anglojęzycznej
tel./fax 58 349 13 90

Facebook