Uczelnie

Położnictwo

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe w zakresie umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej. Studia obejmują przedmioty ogólne: anatomię i fizjologię człowieka, genetykę etc. oraz położnictwo oraz pielęgniarstwo ginekologiczne, diagnostykę w położnictwie i ginekologii, neonatologię i pielęgniarstwo neonatologiczne, pediatrię i pielęgniarstwo pediatryczne etc. Absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach i poradniach. Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł licencjata położnictwa i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo lub – po rozpoczęciu pracy zawodowej – podjęcia różnych form kształcenia podyplomowego (kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i szkoleń specjalizacyjnych).

Adres

Uczelniane Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk
Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91

Facebook