Uczelnie

Studia Podyplomowe Analityka Medyczna

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Zakład Terapii Monitorowanej i Farmakogenetyki
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych oraz może podjąć dalsze kształcenie w celu uzyskania tytułu specjalisty. Studia obejmują przedmioty ogólne w zakresie nauk humanistycznych, organizacyjnych oraz języków obcych; przedmioty podstawowe w zakresie nauk chemicznych, biologicznych i medycznych oraz przedmioty kierunkowe w zakresie laboratoryjnej diagnostyki biochemicznej, hematologicznej, mikrobiologicznej, immunologicznej, genetycznej i molekularnej. Absolwent może wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej.

Adres

Uczelniane Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk
Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91

Facebook