Uczelnie

Studia Podyplomowe Farmacja Przemysłowa

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Ośrodek Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia przede wszystkim dla osób aktualnie związanych zawodowo z przemysłem farmaceutycznym, niezależnie od kierunku ukończonych studiów wyższych. Przyjmowane są osoby po studiach magisterskich. Program dydaktyczny stanowi zintegrowany zestaw zajęć oferowanych pracownikom przemysłu farmaceutycznego z myślą o stworzeniu im możliwości uzupełnienia wiedzy w zakresie wyszczególnionym w Dyrektywie 2001/83/EC art. 49 ust. 2 z 6.11.2001 r. oraz przygotowaniu ich do objęcia i sprawowania odpowiedzialnych funkcji w wytwórniach produktów leczniczych.

Adres

Ośrodek Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
tel./fax 58 349 12 96

Facebook