Uczelnie

Studia Podyplomowe Psychologia Kliniczna

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest umożliwienie absolwentom psychologii podjęcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej. Nowy program specjalizacyjny zatwierdzony przez CMKP w Warszawie wymaga od kandydatów do wyżej wspomnianej specjalizacji, obok odbycia określonych czasowo stażów specjalizacyjnych, również zaliczenie określonego programem materiału teoretycznego w zakresie psychologii klinicznej, w formie wykładów. Powołanie tego typu studiów umożliwiłoby wielu kandydatom zaliczenie dydaktycznej części programu specjalizacyjnego, co dotychczas – przynajmniej w naszym województwie – stanowi trudny do rozwiązania problem. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie psychologii klinicznej zdobędzie wiedzę teoretyczną potrzebną do podjęcia stażów specjalizacyjnych w zakresie psychologii klinicznej (spełniając tym samym jeden z istotnych warunków programu specjalizacyjnego zatwierdzonego przez CMKP w Warszawie) i w efekcie gotowość (w zakresie teoretycznej części programu specjalizacyjnego) do przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej.

Adres

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41/42
tel. 58 349 10 73

Facebook