Uczelnie

Studia Podyplomowe Psychoonkologia Kliniczna

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Zakład Badań nad Jakością Życia
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent proponowanych studiów podyplomowych uzyska solidne podstawy wiedzy a także podstawowe umiejętności przydatne w pracy psychoonkologia. Studenci zapoznają się z podstawami wiedzy z zakresu onkologii, ponieważ absolwent tego kierunku powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu chorób nowotworowych. Wiedza ta stwarza możliwości lepszego rozumienia pacjenta, a także pozwala na efektywną współpracę z lekarzami – onkologami. Znajomość języka, terminów a w szczególności objawów chorobowych oraz objawów ubocznych towarzyszących procesowi leczenia jest ważna w pracy psychoonkologa. Absolwenci studiów zapoznają się z zagadnieniami psychologicznymi. Poznają psychologiczne uwarunkowania w przebiegu choroby nowotworowej, a także psychologiczne skutki choroby, style i strategie radzenia sobie ze stresem onkologicznym, diagnostykę stanów emocjonalnych i sposoby pomocy psychologicznej zarówno dla pacjenta, jak również jego rodziny. Po trzecie absolwent powinien posiadać wiadomości z zakresu metodologii badań w psychoonkologii, zapoznać się z modelami badań psychoonkologicznych, poznać narzędzia badawcze. Absolwent studiów zapozna się też z koncepcjami jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia oraz metodami jej oceny w różnych grupach chorób nowotworowych. Po czwarte studia wyposażą słuchacza w wiedzę na temat zasad postępowania z pacjentem z chorobą nowotworową w kontekście etyczno-moralnym. Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności, które pomogą w pracy z pacjentami z chorobą nowotworową i jego rodziną a także uczynią bardziej efektywną komunikację z innymi członkami zespołu leczącego. Jednocześnie dla absolwentów, którzy zamierzają uzyskać w przyszłości certyfikat psychoonkologa ukończenie studiów podyplomowych z psychoonkologii jest warunkiem koniecznym do uzyskania takiego certyfikatu.

Adres

Zakład Badań nad Jakością Życia, Katedra Psychologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk
tel. 58 349 15 55

Facebook