Uczelnie

Techniki dentystyczne

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Wydział Lekarski
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia trwają 3 lata. Pogram obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych oraz treści podstawowych (anatomii i histologii, fizjologii narządu żucia, epidemiologii, zdrowia publicznego, ochrony środowiska, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ekonomii i finansów w ochronie zdrowia, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, organizacji i zarządzania pracownią techniki dentystycznej), a także nauczanie przedmiotów kierunkowych (z zakresu techniki protetycznej, techniki ortodontycznej, propedeutyki protetyki, propedeutyki ortodoncji, materiałoznawstwa techniczno-dentystycznego, technologii odlewniczych w technice dentystycznej, konstrukcji protez stałych i ruchomych, modelarstwa i rysunku, technologii polimerów, technologii ceramicznych, biomechaniki w technice dentystycznej). Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie wakacyjnych praktyk w laboratorium protetycznym. Absolwenci otrzymują dyplom i tytuł zawodowy licencjata. Mogą podjąć pracę w zakładach opieki zdrowotnej lub prowadzić pracownię dentystyczną. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej mogą podjąć pracę w szkolnictwie. Absolwenci studiów I stopnia są uprawnieni do podejmowania studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku zdrowie publiczne.

Adres

Uczelniane Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk
Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91

Facebook