Uczelnie

Uzupełniające Studia Podyplomowe Farmacja Przemysłowa

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Ośrodek Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Organizowane w latach 1999-2006 Studium „Farmacja Przemysłowa” było formą kształcenia podyplomowego, ale nie miało statusu studiów podyplomowych. Od roku 2006 są to studia podyplomowe, trwają 3 semestry i kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Absolwentom Studium dajemy możliwość uzupełnienia wykształcenia i ukończenia studiów podyplomowych. Organizujemy jedno-semestralne podyplomowe studia uzupełniające. Zajęcia realizowane są we współpracy z firmą TRANSpharmacia według programu (Program studiów uzupełniających 2009). Zajęcia odbywają się w Gdańsku i w Warszawie.

Adres

Ośrodek Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
tel./fax 58 349 12 96

Facebook