Uczelnie

Zdrowie środowiskowe

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia na kierunku zdrowie środowiskowe pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o środowisku (w tym prawo ochrony środowiska, systemy zarządzania środowiskowego i BHP), medycznych (propedeutyka medycyny, epidemiologia, toksykologia) i przyrodniczych (ekologia, mikrobiologia, biochemia). Programy studiów uwzględniają niezbędne proporcje przedmiotów z zakresu nauk medycznych oraz przyrodniczych w taki sposób, aby stworzyć solidną bazę do kształcenia specjalistycznego. Ważnym elementem studiów są praktyki pozwalające na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz poznanie specyfiki pracy. Program studiów był konsultowany ze specjalistami z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych zarówno w środowisku naukowym, jak i gospodarczym. Zdrowie środowiskowe jest nowym kierunkiem studiów z unikatowym programem kształcenia, który jest aktualizowany w oparciu o informacje płynące przede wszystkim od pracodawców. Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy w: administracji Unii Europejskiej, administracji państwowej i lokalnej (Wydziały Zdrowia i Środowiska oraz inne jednostki administracji państwowej i lokalnej); jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym i epidemiologią; firmach produkcyjnych: specjalista ds. zarządzania: bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem, jakością; firmach szkoleniowych i konsultingowych: specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko, zdrowia środowiskowego); szkołach wyższych i średnich – edukacja w zakresie zdrowia środowiskowego; jednostki naukowo – badawcze; innych instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia. Absolwenci studiów I stopnia są uprawnieni do podejmowania studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku zdrowie środowiskowe.

Adres

Uczelniane Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk
Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91

Facebook