Uczelnie

Analityka gospodarcza

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Student zdobędzie na tym kierunku wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, a podeprze ją znajomością systemów informatycznych. Wyedukuje się w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji, ich prezentacji i wizualizacji. Dokona analiz efektywności, współzależności zjawisk ekonomicznych, a dzięki pracy w zespołach projektowych przekona się, że co dwie głowy, to nie jedna. Absolwent może wybrać miejsce odpowiadające jego zainteresowaniom – może to być sektor przedsiębiorstw, sektor bankowy, ubezpieczeniowy, działalność analityczna i doradcza. Jeśli ceni sobie niezależność, a dobrze opanował obsługę specjalistycznego oprogramowania wspomagającego wnioskowanie i podejmowanie decyzji, ma możliwość założenia własnej firmy.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Budynek ZiE, dziekanat, I piętro, pokój 101
tel. 58 347 14 37; 58 347 15 71, Rekrutacja tel. 58 348 67 09

Facebook