Uczelnie

Aplikacje i usługi internetowe

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Słuchacze zapoznają się z różnymi środowiskami wytwarzania aplikacji internetowych. Na licznych przykładach nauczą się zasad tworzenia witryn i systemów internetowych, jak również sposobów ich osadzania i publikacji w sieci www. Dodatkowo słuchacze studiów poznają podstawy operacji graficznych w technologii Flash. Podsumowaniem zdobytych umiejętności będzie projekt aplikacji internetowej. UWAGA! Program studiów jest tak skonstruowany, że jego treści powinny być w pełni zrozumiałe dla osób, które czynnie działają w sferze informatyki lub mają doświadczenia praktyczne z zakresu tworzenia aplikacji internetowych.

Adres

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Budynek Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz, pok. 528
tel. 48 58 347 28 63

Facebook