Uczelnie

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności audytu wewnętrznego i kontroli w tych jednostkach. Realizacja programu opartego o wytyczne Ministerstwa Finansów pozwala przygotować słuchaczy do sprawowania kluczowych funkcji w jednostkach sektora finansów publicznych. Forma warsztatowa dużej części zajęć daje możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami realizacji zadań audytowych w takich obszarach jak finanse, zamówienia publiczne, fundusze unijne, bezpieczeństwo informatyczne. Słuchacze będą mieli możliwość przeprowadzenia analizy ryzyka, przygotowania rocznego planu audytu, przeprowadzenia testów, sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna stworzy możliwości rozwoju zawodowego oraz zwiększy atrakcyjność absolwentów jako kandydatów do pracy na wielu stanowiskach we wszystkich typach jednostek sektora finansów publicznych. Studia podyplomowe spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych, a ich ukończenie umożliwia osobom posiadającym dwuletnią praktykę z zakresu audytu wewnętrznego wykonywanie – bez konieczności uzyskiwania międzynarodowego certyfikatu – zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Adres

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk (siedziba ul. Traugutta 79); tel.58-347-18-99; fax 58-347-18-61

Facebook