Uczelnie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktyki z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień zawodowych w zakresie bezpieczeństwem i higieny pracy wg najnowszych standardów europejskich. Od 1 lipca 2005 roku pracownikami służby BHP zatrudnionymi na stanowisku: starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista oraz główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być osoby, które posiadają studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 z 2004 r., poz. 2468).

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk
tel. 48 58 347 24 09, fax 48 58 347 24 53

Facebook