Uczelnie

Biopaliwa

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Chemiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwenci posiądą wiedzę niezbędną do pozyskiwania surowców, produkcji biopaliw oraz ich efektywnego wykorzystania energetycznego. W szczególności uzyskają niezbędną wiedzę nt. produkcji biopaliw stałych, ciekłych i gazowych; pozyskiwania surowców służących do ich produkcji oraz umiejętność planowania energetycznego. Absolwent posiądzie podstawową wiedzę z zakresu projektowania instalacji technologicznych i pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Niewątpliwie ważnym elementem wykształcenia absolwenta będą zagadnienia ekologiczne produkcji biopaliw i ich energetycznego wykorzystania. Studium przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i personelu nadzoru przedsiębiorstw oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej, doktorantów i absolwentów uczelni, chcących uzupełnić wykształcenie i poszerzyć możliwości znalezienia pracy, a także wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi sposobami produkcji biopaliw.

Adres

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Budynek Chemii A, pokój 33 (parter)
tel. 58 347 26 37

Facebook