Uczelnie

Biotechnologia

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Chemiczny
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Biotechnologia jest multidyscyplinarną dziedziną nauki i techniki, obejmująca badanie, wytwarzanie i wykorzystywanie: DNA/RNA, białek/enzymów, drobnoustrojów, kultur komórkowych w procesach: modyfikacji genetycznej, biosyntezy, biotransformacji, bioutylizacji, a także wyodrębnienie i modyfikację tak otrzymywanych bioproduktów. Procesy biotechnologiczne są wykorzystywane do produkcji leków (pierwsze były antybiotyki i szczepionki) i żywności (początek należał do produktów fermentowanych), w przemyśle chemicznym i wydobywczym (np. pozyskiwanie uranu), w produkcji nośników energii (etanol) i ochronie środowiska. Absolwenci biotechnologii posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, kontrolnych i analitycznych w dziedzinie biotechnologii, która jest zintegrowanym zastosowaniem biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych w celu przemysłowego wykorzystania mikroorganizmów, kultur tkankowych i elementów ich struktur.

Adres

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
Budynek Chemii C, parter, pokój 6
tel. 58 347 13 45, Rekrutacja tel. 58 348 67 02

Facebook