Uczelnie

Budownictwo

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski,
angielski

Budowanie niejedno ma imię – od budowania dróg i autostrad, do wznoszenia konstrukcji mostowych. Dzięki dużej dawce wiedzy inżynierskiej absolwent będzie miał szansę pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych i nadzorze budowlanym. Może się także odnaleźć w przemyśle materiałów budowlanych, a także jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem. Istnieje również możliwość kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych i współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, komunikacyjnych.

Adres

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Gmach Główny, pokój 158
tel. 58 347 13 22, 58 347 17 16, Rekrutacja tel. 58 348 67 06

Facebook