Uczelnie

Chemia

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Chemiczny
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze produkcji, wykorzystania i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi oraz farmaceutycznymi. Posiadają kompetencje pozwalające podejmować pracę w specjalistycznych laboratoriach analitycznych, przemysłowych i kontrolno-pomiarowych.

Adres

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
Budynek Chemii C, parter, pokój 6
tel. 58 347 13 45, Rekrutacja tel. 58 348 67 02

Facebook