Uczelnie

Chemia budowlana

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Chemiczny
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwenci posiadają wiedzę na temat zagadnień takich jak technologie wytwarzania, przetwórstwo i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyrkulacji odpadów. Mogą samodzielnie zaprojektować i dobierać materiały do różnych zastosowań, a jednocześnie wiedzą wszystko o metodach ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Absolwent wie także, co nieco o specjalistycznym oprogramowaniu i komputerowych bazach danych.

Adres

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
Budynek Chemii C, parter, pokój 6
tel. 58 347 13 45, Rekrutacja tel. 58 348 67 02

Facebook