Uczelnie

Doradztwo podatkowe i podatki

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest przygotowanie do egzaminu państwowego z dziedziny doradztwa podatkowego. Studia umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy podatkowej oraz związanej z profesjonalnym prowadzeniem ewidencji i rozliczeń podatkowych. Wykłady i ćwiczenia w liczbie 220 godzin dydaktycznych przeprowadzone zostaną w okresie 9 miesięcy nauki przez doświadczonych wykładowców praktyków podatkowych i prawników. Efektywność nauczania gwarantują nowoczesne formy kształcenia w postaci case study zastosowane w toku procesu dydaktycznego. W warunkach gospodarki rynkowej na rynku pracy niezmiennie poszukiwani są specjaliści z dziedziny podatków.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk, pok. 413
tel. 48 58 348 62 13, fax 48 58 347 18 61

Facebook