Uczelnie

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - zarządzanie energią w gminach i powiatach

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Słuchacze uzyskają wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych aspektów efektywności energetycznej i zarządzania energią w gminach i powiatach. W ramach poszczególnych zajęć uczestnik zapozna się z zagadnieniami z zakresu specjalistyczno-wdrożeniowej problematyki źródeł ciepła w budynkach, instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w tym rekuperacji energii, instalacji oświetlenia budynków i przestrzeni publicznej, skojarzonego wytwarzania energii i układów mikrokogeneracji, budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej oraz w pewnym zakresie w obiektach przemysłowych. Ponadto zostanie wprowadzony w specjalistyczne zagadnienia z zakresu przepisów prawnych i procedur administracyjnych, w szczególności związanych z oceną charakterystyki energetycznej budynków, wykonywaniem audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej. Ponadto zyska kompetencje w zakresie gospodarki energetycznej w gminach i powiatach, wykonywania bilansów energii na poziomie gmin, opracowywania scenariuszy zaopatrzenia gminy w energię i w efekcie planowania rozwoju infrastruktury energetycznej gmin. Znajomość szczegółowych zagadnień poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym warunkuje cel nadrzędny, jakim jest specjalistyczne przygotowanie i samodzielność merytoryczno-zawodowa absolwenta w zakresie prezentowanej tematyki.

Adres

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Dziekanat Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 45
tel. 48 58 347 13 86

Facebook