Uczelnie

Elektrotechnika

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Student tego kierunku dowie się wszystkiego o wytwarzaniu, przesyłaniu, rozdziale, przetwarzaniu i użytkowaniu energii elektrycznej. A to wszystko w szerokim powiązaniu z informatyką i technikami komputerowymi. Absolwent znajdzie pracę w biurach projektowych i badawczych przy projektowaniu i oprogramowywaniu układów i urządzeń energoelektronicznych, firmach produkujących urządzenia elektryczne, koncernach energetycznych, działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw, a także w firmach związanych z automatyką napędu elektrycznego, elektroniką i informatyką przemysłową.

Adres

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Budynek Wydziału im. Prof. Kazimierza Kopeckiego, dziekanat, I piętro, pokoje E45-E47
tel. 58 347 13 86, Rekrutacja tel. 58 348 67 04

Facebook