Uczelnie

Energetyka

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studenci poznają tajniki techniki cieplnej, elektroenergetyki, ekonomii i informatyki. Absolwenci mogą zrobić karierę przy prognozowaniu i planowaniu rozwoju systemów energetycznych, projektowaniu układów elektrowni i elektrociepłowni, audytach energetycznych racjonalizujących użytkowanie energii i dokonywaniu ocen niezawodności działania oraz bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów energetycznych. Poza tym znajdą zatrudnienie w firmach budowy obiektów elektroenergetycznych oraz wdrażających nowe, proekologiczne technologie energetyczne.

Adres

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Budynek Wydziału im. Prof. Kazimierza Kopeckiego, dziekanat, I piętro, pokoje E45-E47
tel. 58 347 13 86, Rekrutacja tel. 58 348 67 04

Facebook