Uczelnie

Energetyka odnawialna i sieci inteligentne

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Słuchacze studiów zyskają wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych aspektów zagadnień związanych ze źródłami energii odnawialnej i inteligentnymi sieciami energetycznymi. W ramach poszczególnych zajęć uczestnik zapozna się z zagadnieniami z zakresu specjalistyczno-wdrożeniowej problematyki małych elektrowni wiatrowych i farm wiatrowych, elektrowni słonecznych, małych elektrowni wodnych, biogazowni, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Ponadto zostanie wprowadzony w specjalistyczne zagadnienia z zakresu przepisów prawnych, procedur administracyjnych, celów strategicznych i priorytetów oraz mechanizmów rynkowych i regulacyjnych sektora energetyki w Unii Europejskiej i w Polsce, jak również eksploatacji zasobów energetycznych i bezpieczeństwa energetycznego. Będzie przygotowany do oceny inwestycji z zakresu budowy obiektów energetyki opartej o odnawialne zasoby oraz wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i eksploatacji tych obiektów. Ponadto zyska kompetencję w zakresie zagadnień pokrewnych, począwszy od analizy inwestycyjnej, rachunku kosztów przedsięwzięć OZE, aż po pomiary eksploatacyjne, inteligentne systemy pomiarowe, czy problematykę ogniw fotowoltaicznych. Znajomość szczegółowych zagadnień OZE warunkuje cel nadrzędny, jakim jest specjalistyczne przygotowanie i samodzielność merytoryczno-zawodowa absolwenta w zakresie prezentowanej tematyki.

Adres

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Dziekanat Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 45
tel. 48 58 347 13 86

Facebook