Uczelnie

Europeistyka

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Student dogłębnie pozna zagadnienia gospodarcze i polityczne Starego Kontynentu, a w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą uwarunkowań kulturowych stanie się prawdziwym znawcą regionu europejskiego. Zostanie przeszkolony z problemów prawa gospodarczego, administracyjnego i cywilnego, rynków finansowych i bankowości, współpracy trans granicznej, a nawet public relations. Absolwent doskonale sprawdzi się w instytucjach rządowych i samorządowych oraz organizacjach krajowych i międzynarodowych, a także w organach struktury europejskiej. Będzie również przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynku europejskim oraz placówkach kulturalnych i środkach masowego przekazu. Oprócz pracy w instytucjach administrujących programami unijnymi może także związać się z jednostkami zajmującymi się pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Budynek ZiE, dziekanat, I piętro, pokój 101
tel. 58 347 14 37; 58 347 15 71, Rekrutacja tel. 58 348 67 09

Facebook