Uczelnie

Geodezja i kartografia

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Student na tym kierunku zgłębi metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. W zamian za sumienną naukę otrzymasz szansę na udaną karierę. Nie musi obawiać się o swoją przyszłość. Będzie mógł stać się rezydentem geodetą nawet największych inwestycji budowlanych. Studia umożliwią mu także prowadzenie działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii i systemów informacji przestrzennej. Również przedsiębiorstwa budowlane, administracja, a nawet szkoły mogą stać się jego miejscem pracy.

Adres

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Gmach Główny, pokój 158
tel. 58 347 13 22, 58 347 17 16, Rekrutacja tel. 58 348 67 06

Facebook