Uczelnie

Gospodarka przestrzenna

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Architektury
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Główny cel kształcenia, to wyposażenie absolwenta w wiedzę umożliwiającą mu aktywne uczestnictwo w procesie sporządzania różnego rodzaju dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym, służących prowadzeniu kompleksowej polityki rozwoju przestrzennego w miastach i gminach. Będzie on mógł także służyć jako mediator w konfliktach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych powstających na tle aktywnego zagospodarowania przestrzeni. Ważnym elementem umiejętności absolwenta stanie się także wiedza na temat pozyskiwania funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem tych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.

Adres

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Gmach Główny, dziekanat, II piętro, pokój 314
tel. 58 347 22 02, 348 62 54, Rekrutacja tel. 58 348 67 01

Facebook