Uczelnie

Inżynieria procesowa i aparatura

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Chemiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Słuchacz studium nabędzie wiedzę zawodową z zakresu projektowania typowych procesów i aparatów, modernizacji i rozbudowy ciągów technologicznych występujących w instalacjach przemysłu chemicznego, spożywczego i pokrewnych. Zakres wiedzy umożliwi mu kierowanie procesami produkcyjnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach wyżej wymienionych branż. Absolwent będzie również zdolny do kierowania średnim dozorem technicznym.

Adres

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Budynek Chemia D
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 25
tel./fax 48 58 347 26 10

Internet

www.pg.edu.pl

Facebook