Uczelnie

Inżynieria środowiska

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski,
angielski

Student pozna zagadnienia wzajemnego oddziaływania wody, gruntu, powietrza i budowli inżynierskich oraz ich wpływu na środowisko. Nauczy się rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Jako absolwent, będziesz mile widziany w przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych, w przemyśle materiałów instalacyjnych, armatury, urządzeń. Również jednostki administracji państwowej i samorządowej związanej z ochroną środowiska mogą stać się jego miejscem zatrudnienia.

Adres

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Gmach Główny, pokój 158
tel. 58 347 13 22, 58 347 17 16, Rekrutacja tel. 58 348 67 06

Facebook