Uczelnie

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Mechaniczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy, a zatem i nowych kwalifikacji, w zakresie posługiwania się nowoczesnymi programami wspomagającymi proces modelowania konstrukcji, komputerowymi systemami obliczeń inżynierskich, komputerową symulacją zagadnień mechaniki, obliczeniami wytrzymałości maszyn oraz podstawami optymalizacji w procesie projektowania.

Adres

Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej
Budynek Hydromechaniki
Katedra Maszyn Wirnikowych i Mechaniki Płynów, pok. 18
tel. 48 58 347 21 99

Internet

Facebook