Uczelnie

Menedżerów personalnych

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane są min. do: dyrektorów personalnych, kierowników działów kadrowych, specjalistów ds. personalnych, kierowników ds. rekrutacji i selekcji pracowników na rynku polskim i europejski, liderów szkoleń i rozwoju personelu, osób prowadzących rekrutację, ocenę pracowniczą, planowanie rozwoju kadr w przedsiębiorstwie. Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji specjalistów ds. personalnych, poznanie efektywnych zasad zarządzania polityką personalną. Umożliwiają poznanie organizacji biura kadr, przygotowują do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, pracowników działów HR i pokrewnych, zainteresowanych uzyskaniem wiedzy z zakresu efektywnych zasad prowadzenia polityki personalnej w aspekcie prawnym. Studia wyposażają słuchaczy w praktyczne umiejętności prowadzenia rekrutacji i selekcji, organizacji szkoleń, oceny pracowniczej, systemu wynagrodzeń, budowania zespołu pracowniczego.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, pok. 518
ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk
tel. 48 58 347 22 70, fax 48 58 347 24 53

Facebook