Uczelnie

Menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest przygotowanie osób kierujących oświatą do profesjonalnego zarządzania podległą placówką edukacyjną, kierowania zespołem pracowników, wdrażania reform oświatowych oraz kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk, pok. 308
tel. 48 58 347 26 23, fax 48 58 348 60 07

Facebook