Uczelnie

Menedżerskie studia ciągłego doskonalenia w organizacji

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent studiów dysponuje szeroką wiedzą na temat metod i technik ciągłego doskonalenia różnych obszarów funkcjonowania organizacji bez względu na to, czy jest to przedsiębiorstwo produkcyjne, usługowe, czy też organ administracji publicznej. Studenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz mają możliwość po zdaniu egzaminu otrzymania poniżej wypisanych certyfikatów wydanych przez Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp z o.o. • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2004 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007 oraz SCC • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2005 • Audyt behawioralny

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, pokój 413
ul. Traugutta 79
tel. 48 58 348 62 13

Facebook