Uczelnie

Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE 1 i IWE 2

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Mechaniczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE). Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) jest dyplomem specjalizacji zawodowej i uprawnia do pełnienia kluczowych funkcji w przedsiębiorstwach stosujących procesy spajania.

Adres

Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
+48 58 347 22 04
+48 58 347 26 68

Email

Facebook