Uczelnie

Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane są głównie do kierowników projektów informatycznych, analityków i programistów. Ich celem jest rozwinięcie u uczestników zrozumienia zagadnień inżynierii oprogramowania w kontekście cyklu życia produktu informatycznego. Poszczególne przedmioty, moduły, składające się na program studiów, dotyczą zasadniczych etapów życia i jakości systemów informatycznych oraz problemów, jakie napotykają kierownicy projektów, analitycy, projektanci, programiści i inne osoby zaangażowane w realizację procesów programowych w codziennej praktyce.

Adres

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Budynek ETI, pok. 622
tel./fax 48 58 347 27 27

Facebook