Uczelnie

Planowanie i kierowanie projektem europejskim

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

W programie studiów pojawiają się m.in. zagadnienia: wprowadzenie do zasad finansowania w Unii Europejskiej (budżet UE); wprowadzenie do Programów Opreacyjnych w Polsce w latach 2014-2020; innowacyjność w projektach europejskich; planowanie działań i produktów w projekcie edukacyjny oraz inwestycyjnym; monitoring i ewaulacja w projekcie; konstruowanie rezultatów i celów projektu; obsługa generatora wniosku do funduszy europejskich (PO WER, RPO); zamówienia publiczne. Uczestnicy będą mogli wybrać typ projektu (inwestycyjny lub "'miękki''-edukacyjny). Każdy uczestnik studium opracuje projekt zaliczeniowy pod opieką wykładowcy praktyka.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk, pok. 413
tel. 48 58 348 62 13
fax 48 58 347 18 61

Facebook