Uczelnie

Podstawy energetyki jądrowej

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia podyplomowe przygotowują kadrę inżynieryjno-techniczną oraz administracyjną do zadań związanych z realizacją programu rozwoju energetyki jądrowej w kraju. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę, która umożliwi im ponadto zatrudnienie przy projektowaniu i budowie elementów układów technologicznych oraz przy nadzorze eksploatacyjnym pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ze względu na przewidywane pilne potrzeby w dziedzinie szkolenia kadr, absolwenci studiów będą mogli aktywnie włączyć się w proces organizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz staży w różnych kierunkach specjalistycznych, niezbędnych z punktu widzenia zapewnienia prawidłowego przygotowania procesu inwestycyjnego, a następnie eksploatacji elektrowni jądrowej.

Adres

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
gmach im. prof. Kazimierza Kopeckiego, pokój E-102
tel. 48 58 347 62 93, 48 58 347 23 54

Facebook