Uczelnie

Prawno-menedżerskie

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Podyplomowe studia na kierunku prawno-menedżerskim przygotowują absolwenta do tworzenia oraz prowadzenia własnej firmy, a także do wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu. Po studiach prawno-menedżerskich będzie gotowy do pracy o charakterze analitycznym i menedżerskim (średniego stopnia zarządzania) w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach. Słuchacze studiów poznają podstawy prawa, ekonomii oraz zarządzania, jak również podstawy innych dyscyplin uzupełniających, dzięki czemu uzyskują określoną wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim umiejętności praktyczne, pozwalające na realizowanie własnych pomysłów i przedsięwzięć o charakterze gospodarczym zarówno we własnej firmie, jak i u każdego pracodawcy.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
ul. Traugutta 79, pok. 308
tel. 48 58 347 24 46, fax. 48 58 348 60 07

Facebook