Uczelnie

Public relations – rzecznictwo prasowe

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest przekazanie wiedzy o zasadach współpracy firm i innych podmiotów z dziennikarzami prasy, radia, telewizji i Internetu. Poznać będzie można mechanizmy funkcjonowania mediów i sposoby skutecznego informowania. Absolwent zdobędzie warsztat pracy rzecznika prasowego. Powinien umieć radzić sobie w kontakcie z mediami, poprawnie formułować wypowiedź z poszanowaniem norm kulturowych i prawnych. Nauczy się wykorzystujące możliwości Internetu do celów PR w pracy rzecznika prasowego. Absolwenci studiów Public Relations – Rzecznictwo Prasowe to kadra public relations, pracująca głównie jako rzecznicy prasowi firm, instytucji, organizacji.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Gmach B, pok. 308
tel. 48 58 347 23 08, fax 48 58 348 60 09

Facebook